Meer inzicht en minder verspilling in de bouw door ConSensor

Kim Schoot
05 november 2020

ConSensor, het bedrijf van Stumico-lid Wim Stenfert Kroese, ontwikkelde in samenwerking met de TU Delft een systeem waarmee je real-time de sterkteontwikkeling van beton kunt volgen tijdens de verharding. Sinds ConSensor in 2010 op de markt werd gebracht, blijven Wim en zijn team het systeem steeds verbeteren.

“ConSensor meet met behulp van sensoren in het beton de temperatuur en de elektrische geleidbaarheid”, vertelt Wim. “Aan de hand van de temperatuur berekent het systeem de gewogen rijpheid. De meetgegevens en berekeningen kun je online bekijken op je pc of smartphone en zo de sterkteontwikkeling beoordelen. De toegevoegde meting van de elektrische geleidbaarheid onderscheidt ConSensor van concurrenten. In de meeste gevallen zijn de sterkte volgens elektrische geleidbaarheid en de gewogen rijpheid hetzelfde. Maar in sommige gevallen – bijvoorbeeld als beton te laat gestort wordt – kun je de nadelige gevolgen hiervan voor de sterkteontwikkeling niet aflezen aan alleen de gewogen rijpheid. Aan de combinatie van de elektrische geleidbaarheid en de gewogen rijpheid zie je in dit geval wél dat er iets niet klopt. De betontechnoloog bepaalt vervolgens of het nodig is om in te grijpen.”

Met ConSensor kun je ook op lange termijn de kwaliteit van beton monitoren. “De verharding van beton gaat steeds door en de geleidbaarheid wordt steeds lager. Als deze waarde na verloop van tijd oploopt weet je dat er sprake is van bijvoorbeeld vochtindringing. Aan de hand van verder onderzoek kun je dan de oorzaak vaststellen. Van deze toepassing wordt nu bijvoorbeeld gebruikgemaakt bij de gerenoveerde Maastunnel in Rotterdam. Zo is ConSensor geschikt voor bijna elke toepassing in de betonbouw.”

Van data tot duurzaamheid

Data wordt steeds belangrijker in de bouw. ConSensor speelt in op deze behoefte. Wim: “Ik weet nog dat ik in de ontwikkelingsfase een uitvoerder sprak die het apparaat maar onzin vond. ‘Als ik wil weten hoe sterk het beton is pak ik een hamer en sla ik erop’, zei hij. Maar een collega kan de volgende dag tot een andere conclusie komen. Een inschatting is niet objectief, een meting wel! Hierdoor ontstaat meer zekerheid, kun je beslissingen verantwoorden en waar nodig ingrijpen.” 

Een ander voorbeeld van een situatie waarin ConSensor goed van pas komt, is wanneer er met vorst gebouwd wordt, maar de planning wel gehaald moet worden. “Een lage buitentemperatuur zorgt ervoor dat beton minder snel uithardt. De precieze snelheid kun je meten met ConSensor. Vervolgens kun je op basis van deze metingen bepalen wat de ideale hoeveelheid cement is die je moet toevoegen. Het resultaat is beton dat voldoet aan de sterkte-eisen tijdens de bouw en precies de juiste hoeveelheid cement bevat. Zo is er geen verspilling, bespaar je kosten en – door de lagere CO2-uitstoot – is het beter voor het milieu. ConSensor is dus ook interessant vanuit duurzaamheidsoogpunt.”

Altijd blijven verbeteren

De ConSensor bestaat sinds 2010, maar Wim en zijn team zijn continu bezig met de doorontwikkeling van het systeem. “Een paar jaar geleden lanceerden we een nieuwe versie van de DataBox waarop je twee sensoren kunt aansluiten die je onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken. Daarnaast kijk ik samen met andere partijen (waaronder ook Stumico-leden) wat voor informatie we nog meer kunnen afleiden uit de meetdata, zoals het moment van zetten van beton. Verder spelen we met ConSensor in op ontwikkelingen zoals de automatisering in de bouw. Ik kijk bijvoorbeeld samen met een ander Stumico-lid hoe wij gebruik kunnen maken van augmented reality. Hiermee kunnen we alle informatie over het beton – zoals de leverancier, samenstelling, actuele sterkte, temperatuur en elektrische geleidbaarheid – direct in beeld tonen. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheid om data niet alleen binnen ons platform beschikbaar te maken, maar ook daarbuiten. Zo heb je via een API straks alle info over een project op één plek. Kortom: we hebben heel wat bereikt en er is nog veel meer mogelijk.”