Verlies je data bij uitwisselen met IFC, of juist niet?

01 december 2016

De Stumico bijeenkomst van 15 november kende een ambitieuze doelstelling: los de meest voorkomende problemen in data-uitwisseling tijdens het BIM-proces op. Aan de hand van demonstraties van vier BIM-softwarepakketten ging een aantal leden deze ‘challenge’ aan. Wat bleek? Gebruik van open standaarden zoals IFC kan dit proces optimaliseren.

Voorzitter Maarten Slee en bestuurslid Léon van Berlo openden de bijeenkomst met een aantal bevindingen uit de enquête die voorafgaand aan de bijeenkomst onder de Stumico-leden was gehouden. Doel van de enquête was te inventariseren welke uitdagingen zij ervaren met data-uitwisseling tijdens het BIMmen. Genereren van IFC-data uit BIM-software bleek nummer 1 te zijn. Vandaar dat het programma rondom vier praktische demonstraties van softwarepakketten was ingericht.

 

Wat is IFC?

BIM is een manier van samenwerken tussen partners rond een object en/of een project, waarin data-uitwisseling gedurende de complete levenscyclus centraal staat. Bij deze uitwisseling wordt gebruik gemaakt van open standaarden, zoals IFC (Industry Foundation Classes). Om nog eens duidelijk te maken wat IFC is, werd de eerste presentatie verzorgd door Thomas Krijnen (TU Eindhoven). Aan het slot van zijn beschouwing over de ‘ins & outs’ van deze open standaard moest hij de deelnemers echter teleurstellen, want een eenduidig antwoord op de vraag wat IFC nu eigenlijk is kon Krijnen niet geven. Wel benadrukte hij dat IFC niet een bestandsformaat is. In zijn ogen is het een datamodel, waarop je een applicatie kunt baseren en waarmee je kunt modelleren.

 

BIM-softwarepakketten

Dat laatste werd aangetoond in het blok met vier praktische demonstraties door gebruikers van BIM-softwarepakketten en hoe daaruit een IFC-export is te genereren.

Remco Balvert (BIM coördinator Volker Wessels) trapte af met een demo van Revit. Volgens hem verlies je in dit programma bij een IFC-export praktisch geen data, mits je de zaken goed hebt ingeregeld. Het bleek dat hij hiermee vooral doelde op het aan- en uitvinken van in de ogen van de gebruiker belangrijke settings.

Vervolgens gaf Marc Dankers (Dankers Slimmer Bouwen) een demo van ArchiCad. Ook uit zijn verhaal bleek dat welke settings je als gebruiker aan- of uitvinkt bepalend is voor welke data er worden geconverteerd naar IFC en wat de volgende partij in de keten krijgt aangeleverd.

Tekla werd gedemonstreerd door Ellen van Genechten (Hurks delphi engineering). Uit deze demo bleek eveneens dat het inregelen van de software door de gebruiker bepalend is voor de uiteindelijke IFC-export en dus voor het vervolg in de keten.

Tenslotte demonstreerden Frits van Enk (Aveco de Bondt) en Gertjan Laurenssen (DDS) DDS-CAD, een programma met name voor de installatiebranche. Interessant was dat zij een voorbeeld gaven hoe data-uitwisseling kan misgaan. Laurenssen vertelde over een project, waarbij hij een IFC-export kreeg aangeleverd van de constructeur. Echter, het bleek dat het zogenaamde 0-punt niet goed was ingegeven, waardoor bijvoorbeeld de wasbakken 9 cm te laag zouden komen te hangen. Dit leverde een discussie op met de constructeur, waardoor het project 4 maanden vertraging opliep.

Uiteindelijk bleek dat de door de architect aan de constructeur aangeleverde IFC-export goed was, maar dat het in het softwareprogramma van de constructeur vervolgens fout was gegaan.

De vier demonstraties toonden aan dat IFC als open standaard de data-uitwisseling tussen partijen zeker kan stroomlijnen. Omdat IFC nog in ontwikkeling is, moeten gebruikers zich er wel van bewust zijn dat het afstemmen van alle instellingen in projecten vereist is.

 

Basis ILS

Na de pauze verzorgde Jeffrey Truijens (BIM coördinator Dura Vermeer) een presentatie over Basis ILS (Informatieleveringsspecificatie). Hij stelde dat de huidige praktijk waarin elke partij met zijn eigen softwarepakket kan modelleren – zoals uit de vier demonstraties bleek – bij de coördinerend aannemer nog wel kopzorgen oplevert. Immers, die moet met de verschillende IFC-exports omgaan.

Daarom is het volgens Truijens van belang dat de data-uitwisseling verbetert. Basis ILS is daartoe een goede aanzet, waarbij wordt gestreefd naar toepassing van de huidige open standaarden door alle stakeholders. De in februari van dit jaar gemaakte afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie.

Meer informatie over Basis ILS is te vinden op: www.bimloket.nl/BasisILS.

 

Meedenken

Mathijs Natrop van BuildingSMART Benelux, de vereniging met als doelstelling de toepassing van open BIM-standaarden te bevorderen, riep als laatste spreker de deelnemers op om vooral mee te denken bij de verdere ontwikkeling van IFC. Tevens vroeg hij hen om ervaringen te delen via het Nationaal BIM Handboek (www.nationaalbimhandboek.nl).