AR+VR – Infranea

04 juli 2016

Tijdens de Stumico bijeenkomst op 14 juni toonde iNFRANEA het toepassen van Virtual Reality (VR) als onmisbaar nieuw communicatiehulpmiddel als integraal onderdeel van Bouw Informatie Management (BIM). Dit biedt diverse voordelen zoals het verhogen van de betrokkenheid, versnellen van het vergunningsproces en het geeft inzicht in de maakbaarheid.

infrane ar+vr 

VR-technologie biedt heel veel nieuwe mogelijkheden aan een BIM-team. Het vergroot het inzicht en vermindert de kans op conflicten tijdens het bouwproces omdat vooraf heel goed zichtbaar is hoe alle onderdelen zicht ten opzichte van elkaar verhouden. Tijdens de Stumico bijeenkomst op 14 juni j.l. werd dat door iNFRANEA getoond. Belangstellenden werden in de gelegenheid gesteld om te ervaren hoe het is om met een VR-bril door een model heen te wandelen. Voor deze gelegenheid werd gebruik gemaakt van een HTC Vive Bril en werkelijke modellen van een gebouw- en tunnelproject. Daarnaast werd ook getoond hoe VR een rol kan spelen voor nieuwe wegen door het toepassen van rijsimulaties.

VR biedt vele voordelen. Als integraal ontwerpleider wil je het ontwerp virtueel valideren met veiligheids-, onderhouds- en uitvoeringsspecialisten. De onderhoudsmanager ziet kansen om de uitwisseling van onderdelen te toetsen, te trainen en te simuleren. Werkvoorbereiders krijgen een gevoel bij de afmetingen en de maakbaarheid. Het stelt je in staat om koppelingen te maken met andere software-systemen waardoor simulaties geïntegreerd kunnen worden in het VR-model. Zo is het mogelijk om bij civiele projecten zoals tunnels en sluizen het dynamische gedrag van de technische installaties te simuleren en te toetsen. Terwijl je rond kijkt in een realistische omgeving, ziet de gebruiker de installaties werkelijk reageren en ervaart hij het dynamische gedrag tussen VRI, matrixborden, slagbomen, camera’s, enz.

Door het toevoegen van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) is men bijvoorbeeld ook in staat om vluchtgedrag van mensen te simuleren. Binnen een VR-omgeving kunnen hulpdiensten reeds ervaren en oefenen hoe aanvalsplannen van het nog te realiseren bouwwerk kunnen gaan functioneren bij calamiteiten.

 

Het VR-model zal in toenemende mate een validatiemiddel vormen van het ontwerp en bijdragen aan het versnellen van diverse procedures zoals vergunningen, onderhoud en veiligheid. Het helpt teams bij de vorming van een gemeenschappelijk projectbeeld. Naast validatie kan het VR-model ook dienst doen voor trainingen. De praktijk leert ons dat VR-technologie steeds vaker toegepast wordt.

Bij iNFRANEA investeren wij in VR-technologie, omdat we daar nu reeds volop profijt van hebben én omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een onlosmakelijk onderdeel van het ontwerp- en bouwproces gaat worden.

Als Full-Service BIM organisatie in de Grond-, Weg- en Waterbouwkunde èn Burgerlijke en Utiliteitsbouw biedt iNFRANEA gespecialiseerde consultancy- en engineeringdiensten rondom haar integrale BIM aanpak. Projectcomplixiteit wordt hierdoor beheersbaar!

Meer informatie:

contact_us@infranea.eu