Digitale duurzaamheid

We zijn verheugd om ons komende evenement over digitale duurzaamheid in de gebouwde omgeving aan te kondigen! Kom op 13 september 2023 naar een nader te bepalen locatie en verdiep u in de manieren waarop technologie en gegevens kunnen worden gebruikt om duurzamere gebouwen en gemeenschappen te creëren.

Aangezien de gebouwde omgeving een belangrijke rol speelt in het gebruik van hulpbronnen en de productie van broeikasgassen, is het essentieel dat we onderzoeken hoe we de gebouwde omgeving duurzamer kunnen maken. Digitale technologieën en gegevens bieden een reeks instrumenten en benaderingen die ons kunnen helpen het energieverbruik te verminderen, de hulpbronnen efficiënter te gebruiken en de milieueffecten te beperken.

Tijdens dit evenement zullen we luisteren naar deskundigen op dit gebied die hun inzichten en ervaringen zullen delen over het gebruik van technologie en gegevens voor digitale duurzaamheid. We zullen ook de gelegenheid hebben om te discussiëren en ideeën uit te wisselen met de aanwezigen over de uitdagingen en kansen die dit onderwerp biedt.

We hopen dat dit evenement de deelnemers zal inspireren om na te denken over de rol die digitale duurzaamheid kan spelen in hun eigen werk en om een positieve impact te hebben op de gebouwde omgeving. Bedankt voor uw komst! 


Verdere invulling van het programma volgt enkele weken vantevoren.