They took our jobs!

De Southpark uitspraak die wereldberoemd werd... maar waarom eigenlijk? Ook in de bouw, waar automatisering, robotisering en AI eindelijk zijn intrede doet, zijn verscheidene functies "in gevaar", terwijl we voor bepaalde andere functies de gegadigden niet meer kunnen vinden! Maar zijn functies niet al jaren in beweging? Welke functies in de bouwketen zijn de komende jaren waarschijnlijk aan ingrijpende veranderingen onderhevig omdat deze (deels) geautomatiseerd kunnen worden? Welke nieuwe rollen zijn benodigd bij het nieuwe bouwen? Kunnen we van kinderen nog wel wensen dat ze aangeven welke rol ze over 10 jaar willen invullen? Wat is de toegevoegde waarde van kennis en ervaring in deze?

Genoeg te bespreken op deze dag. Het programma volgt zodra er meer bekend is!