Verslagen en impressies van onze events

High-tech simulaties in de bouw

Vereniging Stumico heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd over het gebruik en de toegevoegde waarde van high-tech simulaties in de ontwerp- en engineeringfase van projecten. Daar zijn de ervaringen van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos (Pieter-Bas de Visser), ingenieursbureau Peutz (Olaf Otten), DPI Animation House (Rutger Kraal) en de TU Delft Coastal Hydraulics (Coen Kuiper) gepresenteerd. Hieronder een impressie van dit evenement over ICT-toepassingen in de bouw en civiele techniek.

Toenemende ontwerpcomplexiteit
Ontwerpers en 3D-modelleurs maken ontwerpvoorstellen op basis van hun kennis en praktijkervaring. Door zowel nieuwe technische ontwikkelingen en materialen als toenemende regelgeving, ontstaan er echter steeds vaker situaties waarin die eigen kennis en ervaring niet toereikend is. Dan kunnen simulaties van de toekomstige werkelijkheid uitkomst bieden. Zo is er bijvoorbeeld nog maar beperkte kennis over 3D betonprinten, maar zijn het materiaalgedrag en mogelijke toepassingen tegenwoordig vrijwel levensecht te simuleren. Zeker als daar ook nog eens Augmented en Virtual Reality technieken bij worden gebruikt. In andere markten dan de bouw en civiele techniek worden simulaties al langere tijd en vaker gebruikt, waaronder in de auto- en luchtvaartindustrie, maar ook in de offshore en in de zorg. Wat zijn de meest gangbare toepassingen in de bouw en civiele techniek?

Interactie met toekomstige gebruikers en omwonenden
Pieter-Bas de Visser van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos presenteerde het gebruik van simulaties voor de reconstructie van de Vestdijk in Eindhoven. Voor dit infrastructuurproject zijn in samenwerking met de gemeente diverse omgeving- en verkeerssimulaties van de toekomstige situatie gecombineerd met Virtual Reality om meer Eindhovenaren te betrekken bij de planvorming. Maar ook de interactie te vergroten in vergelijking met een traditionele inspraakprocedure. Anders verwoord heeft Witteveen+Bos moeilijk te communiceren technische informatie laagdrempelig toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen en geïnteresseerden via de portal beleefdevestdijk.nl. Die aanpak heeft geleid tot 1.500 reacties gerelateerd aan een aantal thema’s, waarvan de helft zinvolle input was. Het wegnemen van technische drempels om concepten te beoordelen heeft bij dit project geholpen de interactie met toekomstige gebruikers en omwonenden aanzienlijk te vergroten. 

Windtunnelsimulaties
Olaf Putten van ingenieursbureau Peutz presenteerde de ervaringen die zij in het eigen laboratorium voor windsimulaties hebben opgedaan. Daar wordt onder andere de windbelasting op gebouwen en constructies gesimuleerd en de ventilatie binnen gebouwen. Verder doet Peutz windklimaatonderzoek met behulp van CFD-software. Projecten waarvan de ervaringen aan bod kwamen zijn de Gemeente Den Haag, die een 3D-maquette heeft laten ontwikkelen voor simulaties, de Markthal in Rotterdam, het European Patent Office gebouw in Rijswijk en het Belastingdienstkantoor in Groningen. Bij Peutz gebruiken ze verschillende analysemethoden zoals RANS, DNS en LES, afhankelijk van de vragen van opdrachtgevers. Putten’s ervaring is dat niet het model de simulatietoepassingen beperkt, maar de beschikbare rekenkracht omdat windsimulaties bijzonder complex zijn. Deze beperking is echter nu al deels te verleggen via cloud computing en supercomputers als IBM’s Watson.  

Gamification
Rutger Kraal van DPI Animation House nam alle aanwezigen mee naar de wereld van gamification. Dit bedrijf gebruikt 3D-modellen, simulaties en Augmented/Virtual Reality voor het ontwikkelen van levensechte virtuele ervaringen voor vastgoed- en mobiliteitsprojecten. Door virtuele speltechnieken in een niet-spel omgeving te gebruiken zijn mensen zowel beter uit te dagen als op te leiden. Simulaties die DPI ontwikkelt worden onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat om projectmedewerkers te trainen in het werken volgens de veiligheidsrichtlijnen voor tunnels. Virtueel kunt je namelijk eenvoudig lege en volle verkeerstunnels ervaren zonder zelf gevaar te lopen en in de echte wereld niet. Kraal vertelde tevens over de ervaringen met Augmented Reality die zij op de bouw hebben opgedaan bij het ondersteunen van bouwvakkers met virtuele experts die bij de uitvoering te raadplegen zijn.

Waterstroomsimulaties
Als laatste spreker vertelde Coen Kuipers van de TU Delft zijn ervaringen met waterstroomsimulaties. Deze universiteit heeft een internationaal vermaarde reputatie op het gebied van onderzoek naar hydraulische belastingen en simulaties daarvan. Zij gebruiken zowel fysieke schaalmodellen als numerieke simulatiemodellen. Onder andere voor kennisontwikkeling, om theoretische processen te verifiëren en allerlei beïnvloedingscriteria vast te stellen. Een innovatieve eigen ontwikkeling van de TU Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat is het zogenaamde open SWAN – SWASH golfmodel. Daarmee zijn complexe roterende waterstromingen dichtbij kustlijnen te simuleren en te analyseren. Samengevat een leerzame bijeenkomst waarin zowel de grote diversiteit aan toepassingen als technische ontwikkelingen op simulatiegebied aan bod zijn gekomen.