Verslagen en impressies van onze events

Lustrum Stumico 40 jaar

Verleden, heden en toekomst van digitalisering in de bouw en infra

In april heeft Stumico het veertig jarig lustrum gevierd van een vereniging die als missie heeft kennis en ervaringen te delen over ICT in de bouw en inframarkt. In het kader daarvan zoomde Arjen Adriaanse als gastspreker in op het verleden, heden en toekomst van de digitalisering en automatisering. Vooraf hebben alle aanwezigen deelgenomen aan enkele experiences in het Maritieme Museum Rotterdam en ter afsluiting samen het lustrum gevierd.

Studievereniging Microcomputers

Stumico is in 1982 gekozen als naam voor een vereniging van constructeurs en ingenieurs die onderling kennis en ervaringen wilden delen over de toepassingsmogelijkheden van microcomputers in hun vak. Wie daar nu naar vraagt moet je eerst uitleggen wat microcomputers zijn. Dat waren de voorlopers van enkele jaren later enorm populaire ‘personal computers’, zoals de IBM XT en AT, die lange tijd met het DOS-besturingssysteem van Microsoft werkten. In de beginjaren van Stumico waren die computers nog voor hobbyisten en de Mainframes en Mini’s voor serieuze zakelijke toepassingen. En gehobbyd werd er volop tijdens de eerste verenigingsjaren door leden die vernuftige softwaretools programmeerden voor in eerste instantie vooral constructieve berekeningen, maar daarna ook het tekenen met 2D CAD-systemen. In 1982 is ook Autodesk opgericht om 2D CAD naar de personal computer te brengen, terwijl Dassault Systèmes kort daarvoor al was gestart met het ontwerpen van vliegtuigen te automatiseren in 3D CAD. De oprichters en eerste leden van Stumico zagen dus met een visionaire blik 40 jaar geleden al dat automatisering en digitalisering de bouw- en inframarkt ingrijpend gingen veranderen.

Werkgroepen, Stumicodag, nieuwsbrieven, website en app

De eerste decennia van Stumico hebben leden in werkgroepjes allerlei handige softwareprogramma’s ontwikkeld en met elkaar gedeeld en tevens op de markt beschikbare software onderzocht en vergeleken. Deze verenigingsinspanningen werden al snel ondersteund door sponsoren die commerciële applicaties leverden. Zij werden als tegenprestatie regelmatig voor ledenavonden uitgenodigd om een presentatie te verzorgen en mochten om de vijf jaar exposeren op een heuse Stumico Dag (vergelijkbaar met de Betondag). Anno 2022 is Stumico nog steeds een financieel bijzonder gezonde vereniging dankzij veel bevlogen bestuursleden en nauw betrokken sponsoren. Naarmate de functionaliteit van commercieel beschikbare softwareprogramma’s uitgebreider werd nam de behoefte om zelf te programmeren af en verschoof het accent van de ledenavonden naar kennis en ervaringen uitwisselen. Het eerste decennium van deze eeuw is de opkomst van het BIMmen een belangrijke thema geweest en daarna technische ontwikkelingen als 3D printen, datamanagement, sensoren en VR. Voor de communicatie naar alle leden zijn de papieren nieuwsbrieven gedigitaliseerd en daarna vervangen door een website en mobiele app. 

Verleden, heden, toekomst

Tijdens de 40-jaar lustrumbijeenkomst hebben zowel onze huidige verenigingsvoorzitter Maarten Slee als gastspreker Arjen Adriaanse het verleden, heden en toekomst van ICT in de bouw en inframarkt belicht. Arjen is Director of Science ‘Buildings, Infrastructure & Maritime’ bij TNO en Professor of Construction Process Integration & ICT bij de Universiteit Twente. Hij begon ook met de BIM-ontwikkelingen tot waar we nu staan en vervolgende zijn presentatie met nieuwe golven van digitale innovaties, namelijk slimme meetsystemen, virtual & augmented reality, artificial intelligence en predictive digital twins. Die laatste ontwikkeling is eigenlijk het vervolg op een BIM, namelijk een slimme digitale replica van een fysiek gebouw of kunstwerk. Deze is zowel te gebruiken om de huidige situatie te beoordelen en te verbeteren, als te benutten voor het operationele gebruik en onderhoud. Zo’n predictive digital twin is straks in staat om te leren van nieuwe informatie voor het aanbevelen van beslissingen, of in bepaalde situaties deze zelf te nemen. Een toepassing daarvan is het voorspellen en monitoren van de energieprestaties van woningen. Ter afsluiting keek Arjen nog vooruit naar de trends van 3D parametrisch en generatief design en de doorgroei van microcomputers naar quantum computers, als Stumico straks 50 jaar bestaat.

Quiz, barbecue en netwerken

Als interactief onderdeel had het bestuur een quiz bedacht over wetenswaardigheden uit de veertigjarige verenigingshistorie en andere kennisvragen. Daar konden alle aanwezige leden en oud-leden aan meedoen via de bekende online pollingtool Mentimeter. Vervolgens werd de lustrumbijeenkomst afgesloten met een feestelijke borrel en luxe barbecue, waarbij het personeel van het Maritiem Museum Rotterdam de klaargemaakte gerechten kwamen serveren. Samengevat was het een gezellige bijpraatavond waar ook de nodige oud-bestuursleden aanwezig waren, zoals Dick Stoelhorst die Stumico mede jarenlang vanuit de Betonvereniging heeft gesteund. Helaas waren er ook een paar gedreven oud-bestuursleden verhinderd, zoals Ruud van Tongeren en Nico Ruikes. Voor alle nieuwe generatie bouwkundigen en civieltechnische blijft Stumico actief richting geven aan ICT in de bouw en infra, door het delen van kennis en ervaringen. De komende tien jaar onder andere over praktijktoepassingen van  kunstmatige intelligentie, quantum computers en predictive virtual twins. Blijf ons daarom volgen en nog beter: wordt ook lid!