Verslagen en impressies van onze events

openCDE API's: tijd besparen bij implementatie van tools

Eind september organiseerde Stumico een webinar over openCDE API’s. Naarmate het gebruik van een BIM in projecten toeneemt, wordt het belangrijker dat alle informatie op een eenduidige wijze tussen de bouwpartners en gebruikte softwaretools is uit te wisselen. Een op open standaarden gebaseerde Common Data Environment (CDE) met bijbehorende API’s gaan helpen de communicatie te verbeteren.

Bekijk nu het webinar:

Communicatie verbeteren

Het mooie van communicatie is dat je deze continu kunt blijven verbeteren. Er communiceert voorlopig namelijk nog geen enkel mens en IT-systeem foutloos en volledig. In bouw- en infraprojecten, die door technische ontwikkelingen en toenemende regelgeving complexer worden, leiden communicatiefouten anno 2020 nog tot onnodige faalkosten en inefficiencies. Op het gebied van datacommunicatie worstelen bouwteams al decennia met de incompatibiliteit tussen gebruikte bestandsformaten en zowel de correctheid als compleetheid van alle digitale informatie.

In vergelijking met de vroegere verschillen tussen bestandsformaten als dwg, dxf, dgn etc. en het gebruik van lagen, voegt het BIMmen een derde dimensie en meer data toe aan de communicatie-uitdagingen. Gelukkig conformeren steeds meer softwareleveranciers en bouwpartijen zich aan open standaarden, zoals de NEN-EN-ISO 19650. In 2014 is een buildingSMART-werkgroep begonnen aan de missie om met behulp van openCDE API’s dataverlies in projecten te voorkomen en tijdbesparingen te realiseren bij het multidisciplinair integreren, delen en gebruiken van BIM-informatie.

Common Data Environment

Common Data Environment (CDE) is de Engelse term voor één enkele bron van de waarheid. Het belang en de voordelen daarvan worden de laatste jaren meer benadrukt. Tijdens het mainframe-tijdperk was er maar één digitale informatiebron, de centrale database. In het huidige IT-landschap met bedrijfssystemen, hybride cloudservices en mobiele apps wordt er op zoveel plaatsen data gecreëerd, gedeeld, opgeslagen en geraadpleegd dat mensen het inzicht en overzicht verliezen. Een CDE is de nieuwe generatie centrale bron waar iedereen de correcte en laatste versie van informatie kan vinden en gebruiken.

De ontwikkeling en het gebruik van een CDE is dus helemaal niet nieuw, maar het feit dat deze op open standaarden wordt gebaseerd biedt een aantal voordelen. Bij het gebruik van een openCDE in  de bouw en infra worden alle betrokken partijen minder afhankelijkheid van de softwareleveranciers, terwijl de spelregels voor informatiecommunicatie eenduidig zijn. In de ISO 19650-standaard bestaat zo’n CDE uit vier onderdelen, genaamd werkgebied, gezamenlijk gebied, publicatiegebied en archiefgebied, afhankelijk van de toepassingsfase in de levenscyclus van een gebouw of infrastructuur.

Use-cases nodig

Net als voor Information Delivery Specifications (IDS), het onderwerp van een eerder Stumico-webinar, zijn voor de ontwikkeling van openCDE API’s use cases nodig. Alle bouwpartners hebben te maken met integratie-uitdagingen bij het delen van informatie, maar de impact ervan op projecten en dus de prioriteit verschilt. Om de betrokkenheid bij en het draagvlak voor gebruik van de openCDE API te vergroten is het belangrijk als eerste een oplossing te bieden voor vaak voorkomende use-case. Tijdens het webinar zijn onder andere het uploaden van files en het creëren van automated dataflows als voorbeelden belicht.

De openCDE API’s van buildingSMART worden ontwikkeld op basis van zes principes, te weten:

  • elke API adresseert een specifieke toepassing of workflow (use-cases)
  • API’s werken samen en zien er zien hetzelfde uit
  • eerst software maken, daarna pas de specificaties
  • door gebruikers laten testen en feedback verwerken
  • beperkingen voor het gebruik oplossen
  • open voor deelname en inbreng

Organisatie en roadmap

De openCDE API’s-werkgroep stemt tweewekelijks alle actiepunten en de planning met elkaar af. Verder wordt er twee keer per jaar een hackaton georganiseerd en indien nodig een focusgroep aan het werk gezet. In lijn met het open karakter van deze ontwikkeling kan iedere geïnteresseerde de projectvoortgang volgen via de website en een Github-server van buildingSMART. Tijdens het webinar is tevens de relatie met het BIM Collaboration Format (BCF) belicht, gerelateerd aan de adoptiecurve. Daarvoor is al een open API beschikbaar.

Volgens de gepresenteerde roadmap komt er begin 2021 een eerste versie van de openCDE documents API beschikbaar, voor interactieve dataflow tussen een gebruiker en server. Daarna volgen varianten voor de niet-interactieve dataflow tussen servers, een property exchange API en BCF 3.0. Omdat het succes van openCDE API’s afhankelijk is van organisaties die ermee gaan werken, heeft de werkgroep behoefte aan meer feedback uit de praktijk. Ook voor softwareleveranciers zijn de openCDE API’s interessant, omdat het door de markt gevraagde functionaliteit is die ze zelf niet meer hoeven te ontwikkelen.  

Frank Weiss: “Binnen bedrijven en projecten gebruiken we steeds meer tools die het werk leuker en makkelijker maken. Helaas vormt de integratie hiervan vaak een probleem en staat deze verdere productiviteitsverbeteringen in de weg. Het gebrek aan een naadloze informatietransfer tussen deze digitale tools zorgt ervoor dat we nog steeds veel werk handmatig moeten uitvoeren. Ook vermindert de kwaliteit van key data in projecten en kan er onzekerheid ontstaan over de geloofwaardigheid van deze data. De openCDE API werkgroep van buildingSMART international zoekt hier een oplossing voor. Deze standaard API maakt het implementeren van digitale tools makkelijker voor verkopers, klanten en gebruikers. Zij hoeven minder handelingen handmatig uit te voeren, wat niet alleen zorgt voor minder frustratie, maar ook voor zekerheid en flinke tijdsbesparingen oplevert.”