Verslagen en impressies van onze events

Information Delivery Specification (IDS)

Het verslag van de webinar zal snel volgen. De presentatie is hier alvast terug te vinden.

Download hier de presentatie

 

buildingSMART roadmap: op weg naar een nieuwe ILS

 

Eind april lanceerde buildingSMART International een Technologie roadmap voor open BIM-standaarden. Eén van de onderdelen hiervan is het vastleggen van informatie in een door de computer opgestelde en gecontroleerde informatie levering specificatie (ILS). Léon van Berlo, technisch directeur buidingSMART International: “Deze nieuwe standaard maakt het gemakkelijker om voldoende en goede informatiebehoeftes vast te leggen en te valideren. Een grote winst voor iedereen die met de ILS werkt.” Tijdens dit eerste Stumico webinar neemt Léon jou mee in dit proces.

Information Delivery Specifications voor slimmer bouwen

 

IDS versus IFC en ILS

Om op een slimme wijze digitale bouwinformatie met alle stakeholders te kunnen delen, zijn er de afgelopen decennia verschillende uitwisselingsformaten en -afspraken gemaakt. Bekende gesloten formaten zoals DXF en RVT van softwareleveranciers en open formaten als PDF, XLS, IFC en ILS. Voor slimmer bouwen is het noodzakelijk dat zowel mensen als machines (computers, bouwmaterieel etc.) alle digitale informatie eenduidig ontvangen en interpreteren. Zover zijn we in de praktijk helaas nog niet.

 

De IFC (Industry Foundation Classes) is een open neutraal formaat dat ontwikkeld is voor het delen van een 3D Bouw Informatie Model (BIM), Daardoor is dit initiatief al intelligenter dan het digitaal uitwisselen van 2D-tekeningen en hoeveelheden. IFC is sinds enkele jaren als internationale standaard vastgelegd in de ISO 16739-1:2018. Om IFC beter in de praktijk te kunnen toepassen zijn er zaken aan toegevoegd, zoals in Nederland de ILS (Informatie Levering Specificatie) en NL-SfB-afspraken. IDS is tenslotte weer een toevoeging om de import en export van ILS te verbeteren.

 

Wat zijn MVD’s?

Voordat Van Berlo dieper inging op de toegevoegde waarde van IDS, heeft hij de rol van MVD’s toegelicht. De totale IFC-standaard bestaat uit een hiërarchische boomstructuur om alle bouwonderdelen en hun onderlinge relaties (semantisch) te beschrijven. Bij de vertaalslag van alle theoretische afspraken naar de praktijk implementeren leveranciers maar een deel van de totale IFC, afhankelijk van de eigen specialiteit (bouw, installatie of infra) en softwarefuncties.

 

Op basis van de hele IFC definieert elke softwareleverancier een zogeheten Model View Definition (MVD), die als daadwerkelijk uitwisselingsbestand worden gebruikt. Met als praktisch nadeel mogelijke interoperabiliteitsfouten tussen verschillende MVD’s. Omdat alle MVD’s eindigen op .ifc, verwacht je als gebruiker echter geen problemen. Om het plaatje compleet te maken is de Nederlandse Basis ILS ook een soort MVD, terwijl er in onze bouwpraktijk weer verschillende ILS-en worden gebruikt. 

 

Use-cases nodig

MVD’s en ILS-en zijn beide op ‘use-cases’ gebaseerde uitwisselingsafspraken, die in de praktijk echter nog onvoldoende worden nageleefd. Als gevolg daarvan ontstaan er bij het exporteren en importeren van een BIM mogelijke communicatiefouten, die veelal niet worden ontdekt door de gebruikte softwaretool. Om dit soort fouten te voorkomen wordt de IFC vanaf versie 5 uitgebreid met IDS om use-case specifiek een ILS vast te leggen en de softwaretools met IDS-mapping tables om hun import/export te verbeteren.

 

Voor de verdere ontwikkeling van IFC5 met IDS als nieuwe communicatietaal, is het echter belangrijk dat verschillende marktpartijen regelmatig voorkomende use cases kenbaar maken bij de IFC-ontwikkelaars. In Nederland is Cyrille Pennavaire als projectleider daarvoor het aanspreekpunt (tevens BIM Manager bij Heijmans). Het doel van de verdere IDS-ontwikkeling is zowel de communicatie voor slimmer bouwen te verbeteren als de certificering van softwaretools die IFC ondersteunen te verduidelijken.

 

Nederland loopt voorop

Dat het webinaronderwerp leeft onder de Stumico-leden en dus in de Nederlandse bouwpraktijk, bleek uit de vele praktische vragen na afloop van de technische uiteenzetting. Onder andere over aan welke bijdragen de grootste behoefte is. Een voorbeeld daarvan is welke eisen er bovenop een ILS nog extra worden gesteld, om het Basis ILS praktischer toepasbaar te maken. Voor geïnteresseerden is de eerste IDS-specificatie nu al te raadplegen op de github-server van buildingSMART.

 

Er was ook een vraag over de relatie tussen OTL (Object Type Library) en IDS. OTL is een gedetailleerde specificatielaag om bijvoorbeeld een typische Nederlandse wegverbinding als extensie van IFC-roads te beschrijven. Het is daarmee ook een bron voor de samenstelling van een IDS. Volgens van Berlo loopt Nederland voorop bij het vastleggen van IDS-en voor dit internationale project. Hij verwacht de eerste publieke versie van IFC5 eind dit jaar met daarbij dan een 1.0-versie van de nieuwe IDS.  

 

Léon vertelt: “Op dit moment heeft een ILS vaak de vorm van een pdf-bestand. Hierin ligt bijvoorbeeld vast welke informatie een BIM-model moet omvatten en welke eigenschappen objecten moeten hebben. Het nadeel van deze manier van informatie uitwisselen, is dat de modelleur handmatig moet controleren of alle informatie op de juiste manier aanwezig is. Ook de opdrachtgever moet handmatig controleren of de geleverde informatie voldoet. Met een nieuwe standaard om ILS-en vast te leggen is er geen discussie meer mogelijk. De computer controleert zowel aan de ontvangende als de versturende kant automatisch of er voldoende informatie is vastgelegd. Zo wissel je altijd de juiste informatie uit.”

Leidende rol voor Nederland

Tijdens dit webinar nam Léon ons mee in de ontwikkeling van de nieuwe ‘Information Delivery Specification (IDS)’ standaard en kregen we een kijkje in de keuken van dit grote internationale project. Bovendien vertelde hij over de leidende rol voor Nederland die hij ziet in de ontwikkeling hiervan. “Nederland ontwikkelde zich in de laatste vijf jaar tot een pionier op het gebied van informatie levering specificaties. Waar een open standaard voor veel andere landen nog iets abstracts is, zien we hier in ons land wél de meerwaarde van. Deze nieuwe IDS wordt de internationale standaard. Vroeg of laat krijg jij hier dus ook mee te maken. buildingSMART biedt jou nu de mogelijk om hier invloed op uit te oefenen. Zo kun jij straks meteen aan de slag met de IDS om je eigen ILS te maken en profiteer je direct van de voordelen.”

 

Léon van Berlo is technisch directeur bij buildingSMART International. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de technische structuur en het technisch moderniseren van de openBIM-standaarden. In het verleden werkte Léon veel met collaborative design en collaborative engineering workflows met openBIM en zat hij in het bestuur van Stumico.