Verslagen en impressies van onze events

Circulariteit & Digitalisering

Digitalisering voor circulariteit in de bouw

Begin maart organiseerde Stumico een bijeenkomst over de toegevoegde waarde van digitalisering voor circulair bouwen. Daar vertelden experts van respectievelijk Enie, Beelen Next en Re Use Materials over toepassingen van circulariteit in de bouw, mogelijk gemaakt door digitalisering. Het event is afgesloten met een rondleiding door circulair paviljoen Circl en een actieve GOClean workshop.

Zonnige toekomst voor duurzame energie
Duurzaam ondernemer en oprichter van Enie.nl Patrick van der Meulen confronteerde de aanwezige Stumico-leden als eerste spreker met data en voorbeelden van de klimaatverandering. Daarna maakte hij het toenemend wereldwijd gebruik van wind- en zonne-energie inzichtelijk en de gevolgen daarvan, zoals veranderende machtsverhoudingen en verdienmodellen. Momenteel zitten we volop in de overgangsfase van energie door verbranding naar energie zonder verbranding en van ondergronds winnen naar bovengronds benutten van natuurlijke bronnen. Bij Enie.nl geloven ze in de kracht van de zon, omdat deze elk uur genoeg energie geeft voor onze jaarlijkse behoefte. Dit bedrijf zet zich in voor het verdelen van zonne-energie voor bedrijven en consumenten, zonder tussenkomst van energiemaatschappijen. Onder andere met oplossingen voor het huren van zonnepanelen en zonne-energiecontracten zonder eigen dak. Naar aanleiding van vragen uit de zaal werd ook duidelijk dat we de komende jaren richting een combinatie van zelf winnen van zonne- en windenergie gaan met zowel lokale als decentrale opslag. 

Sloopafval hergebruiken in bouwprojecten
Axel Hendriks, commercieel directeur bij Beelen NEXT en Beelen Sloopwerken, maakte als tweede gastspreker inzichtelijk hoe sloopafval steeds meer wordt hergebruikt in bouwprojecten. Hij nuanceerde de term circulariteit enigszins, omdat sloopbedrijven al decennia bijdragen aan het hergebruiken van bouwmaterialen. Dankzij digitalisering en meer data kan dat de laatste jaren steeds beter. Bij Beelen NEXT gebruiken ze een BIM en het Madaster-platform voor het maken van materialenpaspoorten, om herbruikbare bouwmaterialen in te slopen gebouwen inzichtelijk te maken. Als voorbeeld vertelde hij onder andere over de praktijkervaringen met een gebouw van de Universiteit Leiden, waarvan veel stalen constructiedelen zijn hergebruikt in een nabij gerealiseerd nieuw kantoorgebouw. Voor meer circulariteit in de bouw is het inventariseren, invoeren en toegankelijk maken van herbruikbare materialen van een te slopen gebouw van cruciaal belang. Als reactie op een aantal vragen werd duidelijk dat utiliteitsgebouwen zich beter lenen voor circulariteit dan woningen, mede vanwege hun kortere levenscyclus.   

Oplossing voor datamanagement
Ingenieursbureau Re Use Materials heeft zich gespecialiseerd in het circulair maken van de sloop, bouw en het beheer van gebouwen en woningen. Zij maken voor gemeenten en woningcorporaties inzichtelijk welke materialen in projecten zijn toegepast en kennen daar een herbruik- en stikstofwaarde aan toe. Daarvoor is het datamanagementsysteem Cirdax ontwikkeld, met functionaliteit en methodieken om de waarde van gebruikte bouwmaterialen te berekenen en verhandelbaar te maken, zodat circulariteit meetbaar wordt. Cirdax biedt ook tools voor een materialenpaspoort, het gebruik van een BIM, een materialenmarktplaats, een certificatencentrum gebaseerd op blockchain-technologie en dataconversie. Ontwikkelingsdirecteur Erol Oztan pleitte bij Stumico voor het meenemen van circulariteit als aanbestedingscriterium en een CO2-label voor gebouwen en woningen, als aanvulling op het energielabel. Verder is er volgens hem in de markt behoefte aan circulaire regels in het Bouwbesluit om hergebruik van bouwmaterialen vanuit de overheid een stimulans te geven.

GOClean workshop
Om circulariteit tastbaarder te maken is de Stumico-bijeenkomst afgesloten met een rondleiding door het Circulair paviljoen Circl en een GOClean workshop. Circl is een door ABN AMRO mogelijk gemaakt paviljoen aan de Amsterdamse Zuidas. Doelstelling van dit gebouw is de beschikbare kennis en ervaringen over circulariteit te delen en daarbij betrokken stakeholders te verbinden. Het paviljoen is zelf ook op basis van circulaire principes gerealiseerd, door het energiezuinig en demontabel te ontwerpen en deels te bouwen met hergebruikte bouwmaterialen. Om hergebruik van materialen aan den lijve te ervaren, hebben de Stumico-leden ter afsluiting nog uitleg gekregen over het vastleggen van zwerfafval met de app Litterati van de Stichting GOClean. Deze app wordt landelijk door veel vrijwilligers gebruikt tijdens hun schoonwandelactiviteiten, om zwerfafval te Vinden, Vast te leggen en te helpen Voorkomen (ViVaVo). Alle geregistreerde data wordt geïntegreerd in het Zwerfafvalkompas van GOClean, een ander praktijkvoorbeeld van de waarde die digitalisering kan bijdragen aan circulariteit.