Verslagen en impressies van onze events

Innovaties in de ondergrond

Hoewel voor de meeste mensen minder zichtbaar, gebeurt er de laatste jaren steeds meer ondergronds. Gestimuleerd door overheidsbeleid en het daarop gebaseerde Kennis en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Voor Stumico de aanleiding om een aantal innovatieve ICT-toepassingen te delen met haar leden en belangstellenden, in de toepasselijke omgeving van het Geofort in Herwijnen. 

Geofort-project
De Stumico-bijeenkomst begon met een inspirerend verhaal van Willemijn Simon van Leeuwen over het realiseren van haar Geofort-project. Een ‘living lab’ en ‘GeoExperience’ op het gebied van cartografie, navigatie, bodemonderzoek en watermanagement. Kinderen en volwassen worden daar uitgedaagd en vermaakt met speurtochten en schatzoeken in een donkere ondergrondse gang en de omgeving van een oud fort uit de Nederlandse waterlinie. Zakelijk gezien heeft Willemijn daar een platform gecreëerd voor bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om mensen op een leuke manier de geo-wereld te laten ervaren. In 2016 heeft ze met dit project de Europese ‘Children in Museums Award’ gewonnen.

Nederlandse ondergrond 3D in kaart brengen
Vervolgens deelde Peter de Graaf, business consultant bij Geodan, zijn ervaringen met het ontwikkelen van een ‘digitale twin’ van de Nederlandse ondergrond, ten behoeve van de wet Basis Registratie Ondergrond (BRO). Die wet bevat allerlei verplichtingen voor grondonderzoekers en beoogt beschikbare informatie beter te ontsluiten, om onder andere de risico’s voor bouw en infraprojecten te verkleinen. De Graaf maakte inzichtelijk dat we nog maar weinig van de ondergrond weten en de BRO bedoeld is om dat te verbeteren. Bij het project Sterke Lekdijk hebben een 3D-model en -visualisaties de ondergrond veel inzichtelijker gemaakt, ter ondersteuning van de ontwerpfase van deze belangrijke dijkversterking.

Ondergrondse inzichten vanuit de ruimte
Johannes Smit en Pieter Bas Leezenberg van TU Delft spin-off SkyGeo vertelden hun ervaringen met het gebruik van satellieten om oppervlaktebewegingen met millimeter nauwkeurigheid te meten. Gestart met de toepassing van InSAR-monitoring voor het meten en analyseren van dijk- en stabiliteitsproblemen, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een dataleverancier voor assetmanagers in diverse markten. Na het uitleggen van de ruimtevaarttechnologie die ondergrondse inzichten verschaft, zijn toepassingen belicht op het gebied van rioolbeheer, de invloed van bodemdaling op funderingen en kunstwerken en ‘fracking’. Omdat de Nederlandse bodem sneller daalt dan de zeespiegel stijgt, pleiten beide heren voor meer aandacht voor onze ondergrond.  

Apps en platform voor afval- en milieusector
Arjan Hartman, directeur van 21South vertelde hoe hij zijn jarenlange ervaring als informatiemanager bij Visser & Smit Hanab heeft benut om efficiency verhogende apps en het 21QUBZ-cloudplatform te gaan ontwikkelen voor de afval- en milieusector. Één van de toepassingen die Hartman belichtte was het optimaliseren van de ophaalroutes voor ondergrondse afvalcontainers. Op basis van historische informatie over de ledigingsfrequentie en virtuele sensoren die het vullingspercentage voorspellen, is het bedrijf erin geslaagd de vullingsgraad voor een opdrachtgever te verhogen van 30% naar zo’n 75%. Oftewel een aanzienlijk betere benutting van de beschikbare mensen en vuilniswagens.   

Grondradar gebaseerd op laserscanning en AI
Als afsluiters deelden Gerben Roseboom, managing director van MapXact en business consultant Wim van Grunderbeek van de Gasunie hun ervaringen met de ontwikkeling van een grondradar, gebaseerd op laserscanning en artificial intelligence (AI). Door met een soort ‘Google-auto’ rond te rijden kunnen zij een 3D-model van de ondergrond produceren, die voor verschillende toepassingen te gebruiken is, zoals het detecteren van kabels en leidingen voor de Gasunie. Door aannemers en opdrachtgevers in staat te stellen in de bodem te kijken zonder te hoeven graven, helpen zij kosten en tijd te besparen in projecten. Deze innovatie heeft op het WGC 2018 in Washington al de ‘Industry Choice Award’ gewonnen.

Samengevat wederom een leerzaam programma voor ruim 40 Stumico-leden en enkele introducees, met interactieve discussies. Wie ook wil bijblijven op het gebied van ICT in de bouw en civiele techniek is altijd welkom om een keer als gast deel te nemen. Op stumico.nl staan zowel de data als onderwerpen van volgende events.