Verslagen en impressies van onze events

Wat is de echte werkelijkheid?

Wat is straks nog de echte bouw en civiele techniek?

Eind september heeft Stumico in het Railcenter van Prorail een bijeenkomst georganiseerd over AR-, VR- en MR-toepassingen in de bouw en civiele techniek. Volgens de deelnemers een inspirerend programma bestaande uit acht praktijkgerichte workshops over integraties van de echte en virtuele werkelijkheid.

Treinsimulator 
Na een introductie door Stumico-voorzitter Maarten Slee over de verschillen tussen Augmented Reality, Virtual Reality en Mixed Reality, werden de bijna 100 deelnemers verdeeld over acht groepen. Elke groep bezocht vervolgens beurtelings alle workshops. Locatiesponsor Prorail participeerde zelf ook in het programma met drie treinsimulatoren. Daarmee was het mogelijk om in de virtuele wereld zelfs met een trein te rijden en te ervaren met welke tools machinisten virtueel worden getraind. Gezien het grote aantal automatische ingrepen bleek het besturen van een trein niet zo eenvoudig als het lijkt. 

Value chain optimaliseren met AR
Tijdens de tweede workshop presenteerde TWNKLS hoe bedrijfsprocessen te optimaliseren zijn met AR. Het succes daarvan is volgens hen sterk afhankelijk van de aandacht die organisaties besteden aan de business case, gebruikers, organisatie en technologie. AR is namelijk slechts een tool om doelstellingen te realiseren. Het eerste voorbeeld daarvan ging over het trainen van 450 Lamborgini monteurs in samenwerking met Innovam en vervolgens was te zien hoe Otolift de doorlooptijd tussen verkoop en installatie aanzienlijk heeft verkort met behulp van AR.

Fake it till you make it 
Onder de noemer van deze triggerende titel presenteerde INFRANEA de toegevoegde waarde die het creëren van een digitale tweeling van civieltechnische projecten kan opleveren. Zo’n nagebootste digitale werkelijkheid wordt momenteel onder andere toegepast bij de verbreding van het Lekkanaal en het aanleggen van een derde kolk in de Beatrixsluizen in Nieuwegein. INFRANEA heeft voor opdrachtgever Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk de digitale tweeling ook gekoppeld aan de echte bedieningssoftware,  om het functioneren van de sluis te kunnen simuleren en te laten ervaren door de schippers en andere betrokkenen. In deze virtuele werkelijkheid waren het dynamische gedrag van installaties, gezichtspunten vanuit CCTV-camera’s, weersomstandigheden en de vaarbeleving te ervaren. 

Visualisatie werkzones en spanning op bovenleidingen
Soltegro heeft met Prorail samengewerkt aan het project ‘Data in de werkelijkheid, met Augmented Reality’. Met als doel veilige en gevaarlijke werkzones te visualiseren door verschillende datasets (o.a. uit een BIM) te projecteren bij een spoorlijn en bovenleidingen. De toevoeging van die data aan de echte werkelijkheid was op het buitenterrein te ervaren met een AR-bril. Op vergelijkbare wijze heeft Soltegro de AR Energy tool voor datamanagement ontwikkeld, om alle data gerelateerd aan hoogspanningsnetten inzichtelijker te maken voor netbeheerders. 

AR/VR/MR met IoT, Big Data, Sensortechnologie, IA, Machine Learning en objectherkenning
Onder deze allesomvattende titel presenteerde Recreate tijdens de workshop vijf een project dat zij met Dura Vermeer hebben gerealiseerd voor ondersteuning van de bouwplaats met lokalisatiehardware en -software. Als alternatief voor de inzet van dure en tijdrovende lasergebaseerde technieken. Zij lieten tevens zien hoe vanuit datarijke Revit BIM-modellen automatisch virtuele experiences te genereren zijn. Bijvoorbeeld om het keuzeproces van klanten te beïnvloeden en het verwerken van koperopties door BIM-modelleurs te optimaliseren.

Ladingen tot leven brengen met Mixed Reality 
ETTU vertelde hoe zij het laadproces van Jumbo Maritime aanzienlijk hebben verkort via ‘smart loading’ met een HoloLens. In plaats van alle laadposities met de hand meten en uitzetten, projecteert ETTU’s MR-toepassing deze virtueel op een scheepsdek, of andere locaties. Omdat je als gebruiker door de HoloLens heen kunt kijken en deze geen andere ondersteunende computerapparatuur nodig heeft, is het een handig hulpmiddel voor Mixed Reality buitentoepassingen. Een HoloLens herkent en begrijpt ook automatisch zijn omgeving, omdat deze voortdurend wordt gescand. 

Toekomstige ontwerpvarianten beleven 
Advies- en ingenieursbureau Tauw liet alle aanwezigen toekomstige ontwerpvarianten beleven, van een aantal projecten waarin zij AR en VR hebben toegepast. Daardoor worden die varianten voor iedereen beter inzichtelijk en is een aantal fouten al vooraf te voorkomen. Zo was onder andere het model te ervaren dat Tauw heeft gebruikt tijdens een bewonersavond voor het herinrichten van de Brink in Diever. Voor dit soort burgerparticipaties voegen AR- en VR-technieken belangrijke waarde toe omdat iedereen de toekomstige omgeving steeds realistischer kan beleven en beoordelen.  

Workflows visualiseren met AR en MR 
De achtste workshop werd verzorgd door twee ontwikkelaars van een speciaal AR/MR-team binnen Atos. Zij gebruiken AR en MR onder andere voor het visualiseren van workflows om te kunnen voldoen aan steeds strengere kwaliteitsnormen in de bouw en industrie. Beide ontwikkelaars vinden de HoloLens het meest geschikt voor zakelijke toepassingen vanwege de uitgebreide AR en MR-functionaliteit en het feit dat er geen ondersteunende apparatuur bij nodig is. Bij Atos wordt de AR en MR-functionaliteit zoveel mogelijk modulair ontwikkeld, om ze ook als bouwstenen voor andere toepassingen te kunnen gebruiken. 

Tijdens de evaluatie via Mentimeter na alle workshops, bleek dat het als een inspirerend, innovatief en praktisch toepasbaar programma is ervaren. Wie ook wil bijblijven op het gebied van ICT in de bouw en civiele techniek is van harte welkom om een keer als gast deel te nemen. Op stumico.nl staan zowel de data als onderwerpen van volgende events.