Verslagen en impressies van onze events

Grensoverstijgende kennis

Stumico heeft eind september een bijeenkomst georganiseerd over vakgebiedoverstijgende kennis en samenwerken. Dat dit thema bij veel bouwkundigen en civieltechnici leeft, bleek uit de live geregistreerde Mentimeter reacties op diverse stellingen en interactieve discussies.

Digitaal samenwerken in de installatiebranche

Ron Saraber, directeur van Contakt Consulting begon met een filmpje over de Nationale Bouwagenda, waarin de hele bouwsector wordt uitgedaagd nieuwe oplossingen te bedenken en te ontwikkelen voor een toekomstbestendiger Nederland. Met onder andere als ambitieuze doelstelling om in 2030 maar liefst 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Saraber heeft in samenwerking met de betrokken brancheverenigingen een toekomstvisie voor de bouwagenda geschreven. Voor het realiseren van genoemde doelstelling is het noodzakelijk dat alle disciplines meer grensoverschrijdend gaan samenwerken en communiceren. Maar ook elkaars verschillen in belangen erkennen en daar in de praktijk beter mee omgaan. Uit de reacties van Stumico-leden bleek dat de bouwsector en civiele techniek nog veel kan leren van de high-techmarkt, offshore, scheepsbouw en vliegtuigindustrie, waar ze al jarenlang internationaal samenwerken in de hele supply chain. Verder kwam uit de discussie naar voren dat alle aanwezige kennis en de toepassing daarvan organisaties uniek maakt en niet de aanwezige informatie en standaardprocessen.

 

Bouwen met wat je hebt 

In de tweede presentatie is Madaster geïntroduceerd, een online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Met als doelstelling afval te elimineren door materialen een identiteit te geven en hergebruik te stimuleren. Voor architecten en bouwers is Madaster een centraal archief, voor het raadplegen, opslaan, bekijken en delen van documentatie over alle gebruikte bouwmaterialen. Na de oplevering van een project is die geregistreerde informatie zowel als archief over te dragen aan de opdrachtgever, als voor andere geïnteresseerden beschikbaar te stellen. Voor opdrachtgevers creëert Madaster automatisch een materialenpaspoort van elk gedocumenteerd bouwproject. Madaster is ontstaan vanuit de visie dat onze planeet een gesloten systeem is waarvan de grondstoffen niet verspild mogen worden. Door materialen een identiteit te geven is de verspilling ervan te reduceren. Op termijn moet dit non-profit initiatief gaan leiden tot een omgekeerd proces, namelijk bouwen met wat je hebt, door materialen uit eerdere projecten te hergebruiken. Tijdens de discussie hierover zijn onder andere het meten van circulariteit (op basis van een Material Circularity Indicator), ondersteuning van BIM-modellen en vragen over de regelgeving en certificering besproken. 

 

Digitaal samenwerken in de infratechniek

Als laatste presentator leidde Stumico-voorzitter Maarten Slee aan de hand van diverse stellingen een levendige discussie over de ervaringen met digitaal samenwerken in de infratechniek, op basis van ILS, COINS en OTL. Dat zijn drie bestandsformaten om zowel alle beschikbare projectinformatie als de relaties daartussen eenduidig gestructureerd te delen tussen de betrokkenen. De stellingen die Slee gebruikte, waaronder 'Niet concurreren op data maar op kennis', en 'De meest winstgevende aannemer is een meester in informatie- en procesmanagement' resulteerden in de meest interactieve Stumico- bijeenkomst ooit. Daarbij waren tevens een aantal vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat aanwezig, die van mening zijn dat structureren van informatie cruciaal is voor vakgebiedoverstijgend samenwerken en communiceren. Ook het gebruik van een BIM in projecten draagt daaraan bij, als iedereen op consistente wijze de eigen informatie toevoegt. In de dagelijkse praktijk blijken de meest succesvolle standaarden niet de technisch beste, maar door alle betrokkenen breedst geadopteerde.