Grensoverstijgende kennis

Samenwerken, een schijnbaar eenvoudige term die bijna als vanzelfsprekend wordt genoemd bij de start van vrijwel elk project. Is samenwerken wel zo vanzelfsprekend? Maakt u werkelijke "SMART" afspraken m.b.t. de wijze van samenwerken en legt u deze vast? Welk standaard format gaat u beruiken in de digitale communicatie en met welke andere partijen heeft u hierover overleg? Hoe richt je bij een nieuw informtievraagstuk het samenwerken op digitaal vlak in? Vragen die steeds belangrijker gaan worden de komende jaren.

Tijdens de bijeenkomst spreken personen uit verschillende branches, waaronder de installatie, bouw en infra over mogelijke uniforme afspraken voor digitale samenwerking.

Het event op 20 september 2017 gaat een zeer interessante bijeenkomst worden omdat opdrachtgever, opdrachtnemer en stakeholder met elkaar in discussie gaan. Wat brengt het allemaal met zich mee om een samenwerking op deze schaal tot stand te laten komen. Inhoudelijk zijn er uitdagingen, maar de discussie zal ook gaan over de randzaken, zoals juridische zaken, concurrentie beding, wie is eigenaar van de data etc.

Middels dit event is Stumico wederom richtinggevend in de bouw, we hopen op uw deelname!

Het programma is als volgt:

15:30-16:00u
Ontvangst met bossche bollen

16:00 - 16:30u
Inleiding van de voorzitter 
Mededelingen van de voorzitter

16:30 - 17:15u
Digitale samenwerking in de Installatiebranche
Met regelmaat ontstaan er nieuwe vormen van samenwerken in de bouw en installatie branche. De veranderende ketens stellen nieuwe technische, organisatorische en juridische eisen aan informatie (digitaal) delen. Wat deel je wel en niet? Met wie deel je wel en niet? Wie is de ketenregisseur van de digitale samenwerking?

17:15 - 18:00u
Madaster
Onze planeet is een gesloten systeem en daarom moeten de grondstoffen van de aarde niet verspild worden. De huidige situatie laat zien dat de middelen die we gebruiken als grondstoffen, hun identiteit verliezen en afval worden. Afval kan worden geëlimineerd door materialen een identiteit te geven via een Materiaalpaspoort.

18:00 - 19:00u
Heerlijk eten en netwerken

19:15 -20:15u
Digitale samenwerking in de INFRA - ILS, COINS, OTL
NA een korte pitch zal aan de hand van stelling de praktische ervaringen worden besproken tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere stakeholders.

20:15u tot einde
Borrel en snacks