Verslag bijeenkomst “Beheer & Onderhoud”

Op 27 november organiseerde Stumico een bijeenkomst rond het onderwerp ‘Beheer en Onderhoud’. Tijdens deze bijeenkomst kwam een breed scala van ICT toepassingen aan bod voor beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving. De bijeenkomst vond plaats bij Ballast-Nedam in Nieuwegein. Met 55 personen in de zaal wat de bijeenkomst weer druk bezocht.

Zoals gebruikelijk staan ook alle video’s van de bijeenkomst weer op ons youtube kanaal:

 

Frans van Dam – Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft een globale visie hoe ICT hen kan ondersteunen bij beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland. Frans liet zien wat dit concreet betekent in de praktijk door onder andere stroomschema’s uit te leggen hoe data overgedragen worden. RWS maakt vooral gebruik van COINS containers voor de overdracht van gestructureerde informatie. Belangrijke reden voor Rijkswaterstaat om BIM te gebruiken: “splitsen van data en software applicaties”. Ter inspiratie laat Frans een video zien van de BIM Dataroom

 

Martijn SchoutenIdrones
iDrones is een jong bedrijf (onderdeel van de Bureau de Bont groep) wat gebruik maakt van ‘drones’ als middel voor intelligent asset management. Martijn laat vooral veel filmpjes zien met voorbeelden van de mogelijkheden.

 

Freek BomhofBIM Quality blocks
Het “BIM Quality blocks” project is landelijk initiatief van 8 bedrijven en TNO om opdrachtgevers te helpen met de formulering van hun eisen aan BIM. Opdrachtgevers vragen eigenlijk twee producten: een fysiek gebouw en een dataset van dat gebouw. Aan het gebouw stellen ze (functionele) eisen maar aan de dataset (“Het BIM”) wordt dat vaak niet, of niet goed genoeg,  gedaan. Met de “BIM Quality blocks” kunnen opdrachtgevers stap voor stap BIM-kwaliteitseisen stapelen om zo hun eigen (modulaire) BIM norm te genereren. Het project loopt nog en projectleider Freek Bomhof gaf inzicht in de doelstellingen en de webtool (‘wizard’) als beoogd resultaat.

 

Jan Warnshuis – Renovatie in de stroomversnelling
Door de inzet van o.a. 3D laserscans en BIM krijgen bewoners in het project ‘de Stroomversnelling‘ in één dag een nieuwe badkamer en toilet die op de millimeter nauwkeurig past. Jan vertelt hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Zie hier zijn presentatie op prezi:

 

Léander van der VoetFimble
Fimble gebruikt BIM en IFC voor vastgoedbeheer. Leander liet zien wat hun ervaringen zijn van BIM bij woningbouwcorporaties. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere het koppelen van BIM met kadasterdata, en het automatisch genereren van interactieve (klikbare) 2D plattegronden uit 3D IFC BIM modellen. Fimble gebruik hier o.a. open source projecten voor zoals BIMserver.org en BIM Surfer. Belangrijk uitgangspunt voor Fimble is om de data centraal te zetten en niet de software. De presentatie:

 

Sponsoren van Stumico