Ruud van Tongeren

Geboortedatum: 11 april 1954
Geboorteplaats: Delft
Nationaliteit: Nederlands
Burgelijke staat: Gehuwd
Titels: Ing.
Huidige werkgever: ARCADIS Nederland B.V.
Huidige functie: IT Manager Applications
Telefoon werk: +31 (0)6 2706 2347

Algemeen

Al tijdens mijn studie Bouwkunde op de HTS in Den Haag had ik een speciale interesse in de combinatie van het bouwen en de computers. Tijdens mijn werkzaamheden bij Ingenieursbureau Grabowsky&Poort heb ik deze interesse verder kunnen uitbouwen van een extra taak tot een 100% taak. Het begon met de invoering in 1982 met CAD systemen waarin we toen speciale mogelijkheden zagen om het wapenen van beton tekenen te koppelen aan de beton berekeningen. In samenwerking met de TU Delft heb ik diverse studenten bij hun afstuderen op dit onderwerp begeleid. Met de introductie van AutoCAD is het idee van geautomatiseerd wapenen verder uitgebouwd wat heeft geleid tot het ontwikkelen van het betontekenprogramma AutoSTRUCT.

Samen met CUR en vele andere bedrijven is het wapenings uitwisselingsprogramma WUF ontwikkeld waarmee vanuit de wapeningstekeningen een bestand kon worden gegenereerd dat de buigmachines van de buigcentrales aanstuurden. Na de overname van Grabowsky&Poort door ARCADIS heb ik mijn interesse van de ondersteunende applicaties binnen een multidisciplinair ingenieursbureau verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden wat heeft geleid tot de benoeming in mijn huidige functie van ICT manager Applications voor heel ARCADIS Nederland. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het beheer en verdere uitbouw van alle bij ARCADIS gebruikte applicaties, waarbij de civieltechnische en CAD programma’s een belangrijk onderdeel vormen.

Sinds april 2003 heb ik de taak als voorzitter van het Stumico bestuur overgenomen van Wim Jansze onder wiens leiding Stumico een nieuwe richting is ingeslagen, van een hobby achtige vereniging wil Stumico het onafhankelijke intermediair zijn tussen de bouwwereld en de ICT zaken waarmee deze wordt geconfronteerd. Gezien de snelle ontwikkelingen binnen ICT en de belangrijke ondersteunende rol die Stumico hierin kan vervullen

Opleiding

1970 – MULO
1972 – MTS Bouwkunde
1978 – HTS Bouwkunde

Cursussen

AMBI I-1
Betonconstructeur BV
Programmeren in “C”
Ontwikkelen in ADS
Ontwikkelen met een “application interface”
Object oriented programming in C++
Programmeren in C++
TSM Management course 1995
Leidinggeven 2001
Workflowmanagement 2003
Professioneel kennismanagement 2004
Document management 2005

Werkgevers

2008-heden ICT Manager Applications
2005-2008 ICT manager Business specifieke Applications ARCADIS Nederland
2001-2005 ICT manager Applications ARCADIS Nederland
1999-2001 ICT manager ARCADIS Bouw&Vastgoed
1995-1999 ICT manager ARCADIS Bouw/Infra
1986-1995 ICT adviseur Grabowsky&Poort BV
1982-1986 Constructeur/tekenaar Grabowsky&Poort
1979-1982 Constructeur tekenaar Adviesburo, Hulsebosch&Eijsackers
1978-1979 Tekenaar, Architectenburo Galis

Werkervaring

Constructeur/tekenaar
Ontwerpen en berekenen houtskeletbouw woningen
Ontwerpen en berekenen staalconstructies
Berekenen/tekenen van betonconstructies

Automatisering

Programmeren in Fortan, Pascal, Assembler, Autolisp “C”
Ontwikkelen Applicaties op Computer Vision platform
Beheren netwerk
Schrijven gebruikershandleidingen
Opzetten beleid en migratieplan om de tekenkamer te automatiseren mbv AutoCAD
Implementatie AutoCAD op tekenkamers
Geven van AutoCAD training aan totaal 100 tekenaars
Ontwikkelen wapeningsprogramma onder AutoCAD (AutoSTRUCT)
Begeleiden bouwkundige/constructieve werken die ingevoerd worden op een CAD-systeem
Geven automatiseringsadviezen
Realiseren Bidbook mbv 3D technieken voor de Olympische spelen van 1982
Realiseren 3D-presentaties en computer-animaties
Projectcoördinator AutoStruct
Voorzitter ontwikkelingsplatform AutoStruct
Mede-ontwikkelaar t.b.v. ontwikkelen van een wapeningsuitwisselingsformat (WUF)
Adviseren t.b.v. diverse subsidie-aanvragen
Verantwoordelijk voor strategie/beleidsvoorbereiding integrale automatisering (bij Holding Grabowsky& Poort)
Adviseur in-/externe automatiseringsprojecten
Begeleiden van afstudeerders bij projecten inzake koppeling rekenen-tekenen.
Geven van lezingen betreffende de combinatie Automatisering-Wapening
Extern consultant van CUR t.b.v. begeleiding introductie WUF bij diverse bedrijven
Projectmanager introductie Outlook/Exchange binnen ARCADIS Bouw/Infra.
Projectmanager bij diverse platformmigraties
Projectmanager bij de migratie van Wordperfect DOS naar MS Office Windows
Projectmanager bij diverse AutoCAD migraties
Opzetten ICT-Strategie voor bedrijfsonderdeel Bouw
Invoering van een op ITIL gebaseerde helpdesk binnen Bouw&Vastgoed.
Opzetten ICT stafafdeling voor ARCADIS Nederland BV
Lid van het MT ICT ARCADIS Nederland BV
Ontwikkelen beleid ten behoeve van het 3D objectgeoriënteerd modelleren.
Landelijk programmamanager implementatie DMS bij ARCADIS Nederland BV. 2006-2007
Trekker van de introductie van 3D object georienteerd ontwerpen
Landelijk trekker van de implementatie van BIM bij ARCADIS

Sponsoren van Stumico