RGD BIM norm

Op 22 november 2012 heeft Stumico een ledenbijeenkomst georganiseerd bij de RGD over hun nieuwe BIMnorm. Als eerste heeft Marc van Leusen van RGD een presentatie gegeven over de achtergronden en motivatie van Rijksgebouwendienst om met een BIMnorm te komen. Daarna ging Dirk van Rillaer van de RGD in op de toepassing en werking van deze norm aan de hand van diverse voorbeelden. Vervolgens presenteerde Herman Winkels van Rijkswaterstaat hun BIM beleid en eisen die zij als opdrachtgever gaan stellen. Daarna presenteerden Michiel Bottema van Heijmans, Shariff Ben Chamach van Breijer Installatietechniek, Emiel Hengst van Inbo en Paul Bos van ZEEP hoe zij met BIM binnen het bedrijf omgaan. Edwin Dado sloot als Stumico bestuurslid deze avond af met een paneldiscussie over het feit of opdrachtgevers zover mag of moet gaan als de RGD nu doet met de BIMnorm?

Sponsoren van Stumico