Verslag bijeenkomst sensortechnologie

In de bouwsector wordt de opkomst van sensoren steeds duidelijker zichtbaar. Waar het voorheen nog ging over hele specifieke applicaties worden de toepassingen de laatste jaren steeds breder. Door snelle ontwikkelingen in betrouwbaarheid, kosten en toegankelijkheid van sensoren komen steeds meer toepassingen binnen bereik.  In onze bijeenkomst van 12 maart zijn een aantal toepassingen getoond. Gezien de actualiteit  van het onderwerp was er na elke presentatie voldoende ruimte voor discussie. Elke spreker had een aantal stellingen voorbereid waar uitgebreid debat over  werd  gevoerd met de aanwezigen.

 

Huibert Borsje (TNO) over meten van trillingen in gebouwen in Groningen.
Om de effecten van de aardbevingen in Groningen te onderzoeken heeft NAM een uitgebreid meet- en monitoringsnetwerk opgezet. Eén onderdeel van dat meet- en monitoringsnetwerk is het onderzoek naar gebouwtrillingen met behulp van 200 gebouwsensoren. Dit deel van het meetnet heeft TNO, in opdracht van NAM, vormgegeven en opgezet. Het hoofddoel van het meetnet gebouwtrillingen is om meer inzicht te verkrijgen in de effecten van de toekomstige aardbevingen op de gebouwen in Groningen. In de presentatie van TNO werd uitgebreid  toegelicht hoe dit meetnet is opgebouwd en welke informatie uit dit meetnet op welke wijze beschikbaar komt.

 

John van Steen (InfraSensorSolutions) over glasvezelsensoren.
InfraSensorSolutions is een bedrijf wat zich richt op toepassing van zogenaamde “Fibre Bragg Grating (FBG)“ in de bouwsector. Dhr. Van Steen liet diverse toepassingen zien waaronder  het meten van scheurvorming op de WIM A12, meting van doorbuiging van de Spoorbrug over de Linge en een voorbeeld over dakbewaking in Wuppertal. Met name de stelling “Monitoren op instortingsgevaar wordt steeds belangrijker” ontlokte een uitgebreide discussie tussen de aanwezigen.

 

 

Noël Steentjes (Inspectations/ VolkerRail) over real time monitoring aan het spoor
Na de pauze sprak dhr. Steentjes over real time monitoring bij in onderhoudscontracten aan het spoor. VolkerRail heeft grootschalig geïnvesteerd in sensoren en dataloggers in het veld om van de meest kritische objecten (wissels, overwegen en treindetectie) continu gegevens te kunnen verzamelen. Deze gegevens komen op een centrale server binnen waar middels geavanceerde algoritmes automatisch afwijken worden gedetecteerd. Op basis van geconstateerde afwijkingen kan men veel beter preventief onderhoud uitvoeren. De doelstelling in het contract is de prestatie te verbeteren door toepassing van meer Condition Based Maintenance.

 

Willem Molenaar (Smrtprojects) over RFID
Als afsluiter van de avond presenteerde dhr. Molenaar over de diversiteit van RFID toepassingen.  In de laatste jaren is de performance van passieve RFID een stuk beter geworden. Daardoor is het mogelijk honderden items tegelijk te scannen op een paar meter afstand. Het biedt een betaalbare oplossing om snel en efficiënt het bouwproces te registreren. Dhr. Molenaar toonde onder andere toepassingen bij een bouwproject van van Wijnen.  In de loop van de presentatie werd het steeds meer duidelijk dat toepassing van deze technologie vooral voordelen oplevert in proces efficiëntie.

 

 

Delen met vrienden:

Sponsoren van Stumico