Proces schema BIM workflow

Vorige week is de publicatie ‘Collaborative engineering with IFC: common practice in the Netherlands” verschenen. De auteurs zijn leden en bestuurders van Stumico. Het artikel beschrijft een ‘typisch’ BIM proces zoals dat in Nederland over het algemeen doorlopen wordt. Het is zowel een verslaglegging van een bewezen manier van samenwerken, als een inventarisatie van sterke en zwakke punten rond BIM in Nederland. Het artikel is hier te downloaden. De publicatie is tijdens het CIB congres vorige week gepresenteerd aan een internationaal publiek.¬†De presentatie slides staan op slideshare. De video volgt later.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op 26 november organiseert Stumico een bijeenkomst “BIM in de praktijk”. Co-Auteur¬†Cyrille Pennavaire gaat dan verder in op samenwerking met IFC. Meer informatie over deze stumico workshop (inschrijving is open!) is hier te vinden.

In de presentatie worden een aantal infographics getoond van het Nationaal BIM handboek. Deze zijn hier te downloaden (of via nationaalbimhandboek.nl):

2015_bim_dataflow_referencemodel-xl bim-fasering-tno-EN-v3 bim-wat-wil-je-gaan-doen-met-het-model-04-tno

Delen met vrienden:

Sponsoren van Stumico