Stumico-artikel in CAD Magazine over BIM bij infraprojecten

In de CAD Magazine van april/mei met als thema Civiele Techniek staat een verslag van de Stumico-bijeenkomst over de BIM-ervaringen bij infrastructurele projecten. Voor alle leden die daar niet bij aanwezig waren en andere geïnteresseerden in de activiteiten van Stumico, geeft dit artikel een impressie van deze interessante ledenbijeenkomst.

BIMbijInfrastructureleProjecten_CADMagazine

Delen met vrienden:

Sponsoren van Stumico