Excursie Van Noordenne

Op donderdag 6 september heeft Stumico een excursie georganiseerd naar de wapeningscentrale Van Noordenne. Na een introductie over het bedrijf door directeur Piet van Houwelingen werden de Stumico-leden in twee groepen door de fabriek rondgeleid. Om de toegevoegde waarde van 3D-wapenen te onderzoeken is het bedrijf daarmee een pilot gestart voor de kunstwerken van knooppunt Kerensheide. Omdat alle mogelijke problemen al tijdens het ontwerp waren opgelost is de productie en montage op de bouwplaats veel sneller gerealiseerd. Waar normaal 13 dagen over de pijler voor zo’n kunstwerk werd gedaan was de montage nu in 3 dagen gerealiseerd. Uit de afsluitende discussie werd duidelijk dat iedereen het nut ervan inziet dat de betreffende wapeningscentrale eerder in het bouwproces betrokken moet worden.

Het verslag van deze excursie kunt u hier downloaden: Verslag excursie Van Noordenne

Sponsoren van Stumico