Disclaimer

De vereniging Stumico, haar bestuur en individuele leden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Stumico via deze website ter beschikking gestelde informatie, documenten en andere content.

Sponsoren van Stumico