BIM en GIS interoperability

Op 24 april organiseerde Stumico een bijeenkomst met als thema BIM en GIS interoperability. Ruud van Tongeren, voorzitter van Stumico, gaf bij zijn introductie de trend aan dat enige jaren geleden BIM en GIS twee verschillende werelden waren die nu steeds dichter bij elkaar komen. Dat kan ook niet anders in een land wat volgebouwd is. Tijdens deze bijeenkomst is ook de jaarlijkse ALV gehouden waarvan apart verslag is gelegd.

Bram Mommers – Arcadis en lid van programmateam BIR en secretaris van de CB-NL
Bram bevestigde het verhaal van Ruud dan BIM en GIS aan het versmelten zijn. Een bouwwerk staat niet alleen maar daar hoort de geografische informatie bij. Ook in organisatie die met beiden werken zie je dat deze zaken ook organisatorisch steeds verder samen smelten.
Toch ziet Bram nog wel wat barrières. Denk hierbij aan de interpretatie van informatie die verschillend zijn, de verschillende uitwisselingsformaten maar ook de taalproblemen zoals hoe worden objecten benoemd. Het BIR programma voor 2014 is “BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector” dus ook daar zullen BIM en GIS steeds verder samensmelten. De CB-NL werkt aan één taal voor de totale levencyclus dus B&U, GWW en GEO en die kan zeker helpen om wat barrières te
slechten. Om dit allemaal handzaam samen weer te geven heeft de BIR 2 kenniskaarten ontwikkeld. De aanwezigen kregen als eerste in Nederland deze kenniskaarten van Bram overhandigd
Klik hier voor de presentatie
Bijlagen (2 kenniskaarten)
BIR Kenniskaart 1 (Nederlandse BIM levels)
BIR Kenniskaart 2 (Open BIM Standaardenkaart)

Hein Corstens – Corstens Informatie Architectuur
Hein begon met het definieren van een gebiedsmodel. Een gebied is een product, een product ontwikkel en beheer je met een productmodel, waaruit volgt dat je een gebied ontwikkelt en beheert met een productmodel. Als we een productmodel voor een gebied een gebiedsmodel noemen dan ontwikkel en beheer je een gebied met een gebiedsmodel. Nadat Hein deze stellingen nog wat verder toelichtte en met voorbellden verduidelijkt had kwam de stelling dat een bouwmodel (ook wel BIM genoemd) eigenlijk ook een productmodel is niet onverwacht met als interessante toevoeging dat een Bouwwerk altijd een omgeving heeft. Nadat de verschillen tussen BIM en GIS nog eens naast zijn gezet toonde Hein vele projecten waarbij BIM en GIS al geïntegreerd waren.
Tot slot ging Hein in op de inrichting van een Gebiedsmodel.
Klik hier voor de presentatie

René Dorleijn – Movares
René begon zijn presentatie door eerst eens wat dieper in te gaan op de noodzaak van samenwerken. Met verschillende voorbeelden liet hij zien hoe moeilijk dat soms is. Of dat nu alleen binnen BIM en samen met GIS is het blijft moeilijk en vereist een veranderende mindset. Dat bleek wel toen de stelling “De bouwwereld gaat ten onder aan interne verdeeldheid” op een workshop voor aannemers veel discussie opleverde. De integrale samenwerking kan worden opgedeeld in Informatie, Techniek en de Mens. De eerste twee kunnen, hoe moeilijk dat soms ook is, ingeregeld worden maar de factor mens is wel een hele moeilijke die we niet mogen vergeten. Movares heeft 2 jaar naar een omgeving gezocht die de samenwerking kan faciliteren maar er was er niet een die aan de eisen voldeed. Daarom is besloten om ObjectLive te gaan ontwikkelen. Het begint met het in beeld brengen van de klanteisen en vanuit daar ga je steeds verder het project in. Aan de hand van voorbeelden waarbij ObjectLive is ingezet liet René zien dat alle facetten van een project, dus ook de combinatie van BIM en GIS laagdrempelig ontsloten kunnen worden.
Klik hier voor de presentatie

Jakob Beetz – TU Eindhoven
Jakob begon zijn presentatie met het vaststellen van een BIM/GIS visie. Waar willen we naartoe? Vervolgens werd ingegaan op de problemen die je daarbij kan ondervinden. Heel belangrijk daarbij is dat er een match wordt gevonden tussen IFC en CityGML maar dat klinkt eenvoudige dan het is. Er zijn zeker initiatieven die hiermee bezig zijn uit beide werelden. Diverse van deze initiatieven werden in de presentatie kort toegelicht..
Een van de initiatieven Het 3DSDI (3D Geospatial Data Infrastructure) werd uitvoerig behandeld. IN het kort komt het er op neer dat je op basis van bestaande formats de verschillende objecten benoemt. In IFC zal een kademuur eerst een zgn proxy zijn maar als je daaraan later gegevens van de kadermmur aan toevoegt ben je al een heel eind verder. Voordeel hiervan is dat je van bestaande formats gebruik maakt waardoor je sneller kunt ontwikkelen.
Klik hier voor de presentatie

Tags: , ,

Sponsoren van Stumico