Algemene Leden Vergadering 2013

Tijdens de ledenbijeenkomst ‘BIM bij grote infrastructurele projecten’ georganiseerd bij Ballast Nedam in Nieuwegein heeft Stumico tevens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2013 gehouden. Zoals gebruikelijk zijn tijdens deze vergadering zowel het verslag en de financiën van 2012 als de planning en begroting voor 2013 gepresenteerd. Tevens zijn het nieuwe beleid en de geheel vernieuwde website gepresenteerd. De notulen en presentatie van deze ALV 2013 kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag 2012
Stumico fin overzicht 2012
Stumico ALV verslag 2013

Sponsoren van Stumico