3 oktober: Mate van detailleren in BIM

De verleiding is groot om een BIM vanaf het begin zeer gedetailleerd te maken. Ervaringen hebben echter geleerd dat het belangrijk is hier vanaf het begin weloverwogen mee om te gaan. Door van te voren te plannen welke mate van detail benodigd is, en wie bepaalde onderdelen nader zal invullen, wordt vermeden dat veel overbodig werk wordt gedaan dat bij wijzigingen meteen in de prullenbak verdwijnt. Dit onderwerp krijgt zowel vanuit de wetenschap als de praktijk veel aandacht. Hierbij refereren we aan het project NLOD, waarbij wetenschap en praktijk werken aan de totstandkoming van een nationale standaard voor de beschrijving van het benodigde detailniveau voor een BIM in verschillende stadia van het bouwproces.

Vandaar dat Stumico rond dit thema op 3 oktober bij Ballast Nedam in Nieuwegein een bijeenkomst organiseert. Onderwerpen die hierbij aan de orde zullen komen zijn onder meer NLOD, de relatie tussen de CB-NL (ConceptenBibliotheek-NL) en de LOD, en na de pauze ook de praktische ervaringen met het specificeren van BIM modellen in verschillende stadia van het bouwproces. Vanwege de actualiteit is er uiteraard ook ruimte in het programma gereserveerd voor discussie. U kunt zich via de volgende links direct inschrijven of het volledige programma bekijken.

Delen met vrienden:

Sponsoren van Stumico