Bijeenkomst rond Beheer & Onderhoud

Op 27 november organiseerde Stumico een bijeenkomst rond het onderwerp ‘Beheer en Onderhoud’. Tijdens deze bijeenkomst kwam een breed scala van ICT toepassingen aan bod voor beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving. De bijeenkomst vond plaats bij Ballast-Nedam in Nieuwegein.

Het programma:

16.00 Welkom door de voorzitter

16.15 Frans van DamRijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft een globale visie hoe ICT hen kan ondersteunen bij beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland. Frans komt vertellen wat dit praktisch betekent en waar ze tijdens de uitvoering van het concept in de praktijk tegenaan zijn gelopen.

16.45 Martijn SchoutenIdrones (onderdeel van de Bureau de Bont groep)
iDrones is een jong bedrijf wat gebruik maakt van ‘drones’ als middel voor intelligent asset management. Martijn laat voorbeelden zien van de mogelijkheden.

17.15 Freek BomhofBIM Quality blocks
Een landelijk initiatief van 8 bedrijven en TNO om opdrachtgevers te helpen met de formulering van hun eisen aan BIM. Opdrachtgevers kunnen “BIM Quality blocks” stapelen om zo hun eigen (modulaire) BIM norm te genereren. Het project loopt nog en projectleider Freek Bomhof komt vertellen over de tussenresultaten.

17.45 Broodmaaltijd

18.45 Jan Warnshuis – Renovatie in de stroomversnelling
Door de inzet van o.a. 3D laserscans en BIM krijgen bewoners in het project ‘de Stroomversnelling‘ in één dag een nieuwe badkamer en toilet die op de millimeter nauwkeurig past. Janvertelt hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben.

19.15 Léander van der VoetFimble
Fimble gebruikt BIM en IFC voor vastgoedbeheer. Hij komt vertellen over hun ervaringen bij woningbouwcorporaties.

19.45 Afronding
20.00 Einde

Delen met vrienden:

Sponsoren van Stumico