Algemene Leden Vergadering 2012

Tijdens de bijeenkomst ‘BIM Anno Nu’ georganiseerd bij Arcadis in Amersfoort heeft Stumico tevens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2012 gehouden. Zoals gebruikelijk zijn tijdens deze vergadering zowel het verslag en de financiën van 2011 als de planning en begroting voor 2012 gepresenteerd.

De notulen van deze ALV kunt u hier downloaden. Stumico ALV verslag 2012

Sponsoren van Stumico